ลูกชายกตัญญู แต่งชุดครุยก้มลงกราบแทบเท้า พ่อแขนด้วน ทำงานรับจ้างแบกไม้ยางพาราพร้อมเผาถ่าน ส่งเรียนจนจบปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ฯดีใจ พ่อสุดภูมิใจและยินดีกับความสำเร็จของลูก…


ลูกชายกตัญญู แต่งชุดครุยก้มลงกราบแทบเท้า พ่อแขนด้วน ทำงานรับจ้างแบกไม้ยางพาราพร้อมเผาถ่าน ส่งเรียนจนจบปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ฯดีใจ พ่อสุดภูมิใจและยินดีกับความสำเร็จของลูก…

ลูกชายกตัญญู แต่งชุดครุยก้มลงกราบแทบเท้า พ่อแขนด้วน ทำงานรับจ้างแบกไม้ยางพาราพร้อมเผาถ่าน ส่งเรียนจนจบปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ฯดีใจ พ่อสุดภูมิใจและยินดีกับความสำเร็จของลูก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *