“บี้ สุกฤษฎิ์” หอบเงิน 1 ล้านไถ่ชีวิตโคกระบือ 8 ตัวจากโรงเชือด สร้างบุญใหญ่ในวันเกิดเป็นมหาบุญบารมีไปทั้งชาติ เราขอยกบุญให้ท่านที่”สาธุ”

“บี้ สุกฤษฎิ์” หอบเงิน 1 ล้านไถ่ชีวิตโคกระบือ 8 ตัวจากโรงเชือด สร้างบุญใหญ่ในวันเกิดเป็นมหาบุญบารมีไปทั้งชาติ เราขอยกบุญให้ท่านที่”สาธุ”

โตขึ้นอีกปี สำหรับนักร้องหนุ่มอารมณ์ดี “บี้ สุกฤษฎิ์ วิเศษแก้ว” ที่เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 2566 ที่ผ่านมาตรงกับวันคล้ายวันเกิดอายุครบ 36 ปี เจ้าตัวพร้อมด้วยกลุ่มแฟนคลับ BFC(ชื่อเรียกแฟนคลับบี้) ได้รวมเงินเกือบแสนไปทำบุญครั้งใหญ่ร่วมกัน


โดยนักร้องหนุ่มเจ้าของวันเกิดได้ลงภาพ พร้อมแคปชันว่า “วันนี้ได้นำเงินทำบุญที่BFCรวมกันมาเป็นจำนวน 85,099บาท มาร่วมไถ่ชีวิตโคกระบือ เป็นวัว4ตัว ควาย4ตัว. ขออนุโมทนากับ BFC ทุกๆท่านด้วยนะคับ BieFanclub #แฟนคลับยอดนิยม” จากนั้นมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์อนุโมทนาบุญร่วมด้วยอย่างล้นหลาม.-ไนน์เอ็นเตอร์เทน

การไถ่ชีวิต สั ต ว์ ล้วนแล้วแต่เป็นบุญใหญ่ โดยเฉพาะการไถ่ชีวิตโค-กระบือ ซึ่งเป็น สั ต ว์ ใหญ่ ถือเป็นชาติที่ใกล้เคียงกับมนุษย์ หลายคนมักจะเคยเห็น สั ต ว์ เหล่านี้ร้องไห้ น้ำตาไหล เวลากำลังโดนเคลื่อนย้าย
เห็นแล้วก็อดสงสารไม่ได้ แต่ก็เกินกำลังที่จะช่วยเหลือเพราะตัวหนึ่งหากต้องการไถ่ชีวิต ก็หลายหมื่น บางตัวราคาเหยียดแสน

เพื่อไถ่ชีวิตวัวจำนวนกว่า 8 ตัว เป็นปฐมฤกษ์
ในโครงการ “ปิดโรงเปิดคอกอภัยทาน”ของพระอาจารย์น้ำ ฌานรตะ มุนีดาบสมหากุศลครั้งนี้จะระบือทั่วสามแดนโลกธาตุมหาโมทนากับทุกท่าน ทุกคณะทุกสายบุญพรใดที่ประเสริฐจงบังเกิดกับทุกท่านจนกว่าจะเข้าสู่แดนพระนิพพานเทอญ”เธอได้โพสต์บอกรายละเอียดต่าง ๆ เรื่องเงินว่า

มหาบุญใหญ่ไถ่ชีวิตโค 8 ตัว สำเร็จดีงามโครงการปิดโรงเปิดคอกอภั ยทานฌานรโตวันนี้คณะพระอาจารย์น้ำ ฌานรตะ มุนีดาบสได้นำปัจจัยที่สาธุชนร่วมบุญมาไปไ ถ่ชีวิตวัว ทั้ง 8 ตัวรวมเป็นเงิ น 1,012,5OO บ าท (รวมรถขนหญ้า)


คณะพระอาจารย์น้ำ ฌานรตะ มุนีดาบส และ คณะไพบูลย์พูนสุข”พร้อมคณะสายบุญอีกมากมายที่ไม่ได้เอ่ยชื่อเอ่ยนามมาร่วมด้วยช่วยกันให้มหาบุญใหญ่ในครั้งนี้สำเร็จเป็นอัศจรรย์ใจหากเพื่อนๆ ได้มีโอกาสไถ่ชีวิตโค แม้เพียงช่วยสมทบทุนก็ตาม ให้อธิษฐานดังนี้

คำอธิษฐาน
ข้าพเจ้าชื่อ……….สกุล……….เกิดวันที่……….เดือน……….พ.ศ………..อายุ……….วันนี้ข้าพเจ้าตั้งจิตเป็นมหากุศลในการปลดปล่อยชีวิต สั ต ว์ เป็นทาน คือปล่อย…. จำนวนรวม……ตัวขอบุญที่ได้กระทำการร่วมปล่อยชีวิต สั ต ว์ เหล่านี้ ขอให้เจ้ากรรมนายเวร ได้โปรดโมทนาและโปรดอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าและท่านพญายมราชได้โปรดโมทนาบุญและเป็นสักขีพยานบุญในแก่ข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเถิดและ ขอผลบุญนี้จงเป็นปัจจัยส่งผล ให้ข้าพเจ้าได้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปลอดภัยจาก โ ร ค ระบาด โ ร ค ร้ายแรง โ ร ค ชรา โ ร ค เรื้อรัง ที่จะทำให้เกิดทุกขเวทนาแก่ร่างกายและจิตใจหากมีวิบากกรรมใดที่จะ มาตัดรอนชีวิต และร่างกายข้าพเจ้าก่อนอายุขัยขอผลบุญนี้จงรักษาข้าพเจ้าให้แคล้วคลาดผ่านพ้นวิบากกรรมใดๆ ไปอย่างราบรื่น รวดเร็วและง่ายดายในฉับพลันทันทีและขอบุญนี้จงจัดสรรให้อายุขัยของข้าพเจ้าเหมาะสม แก่กายสังขาร

โดยให้สามารถมีชีวิตดำรงอยู่ด้วยสุขภาพกายใจแข็งแรง ไม่ต้องเป็นภาระแก่บุคคลอื่นหากแม้เมื่อถึง คราวอายุขัยที่จะต้องดับสิ้นไป ก็ขอให้บุญนี้จงเข้ามาประคับประครองกายใจนี้ให้สามารถละสังขารดับชีวิตใน ภพชาตินี้ ด้วยอาการสงบ ไม่ ทุ ก ข์ ร้อน ไม่เป็นกังวลและไม่ต้องทน ทุ ก ข์ ด้วยการเจ็บ ป่ ว ย เรื้อรังใดๆ ขอบุญทั้งหมด จงมารวมตัว ส่งผลดลบันดาลให้ข้าพเจ้าละอัตภาพร่างกายในบั้นปลาย อย่างมีความสุข สงบ เข้าถึงสุคติภูมิเป็น ที่ไป สัจจะ สัจจัง อธิษฐานมิขอให้คำอธิษฐานของข้าพเจ้าเป็นจริงทุกประการ สาธุ นิพพานะปัจจะโยโหตุ ขอให้ถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้เทอญ สาธุ สาธุ สาธุ

VDO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *