ในหลวง พระราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เฝ้าทูลเกล้า..!

วันที่ 6 มกราคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ประธานคณะกรรมการ บริษัท ไอริส 2005 และคณะกรรมการบริหารบริษัท ฯ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน รายได้จากความร่วมมือระหว่างแบรนด์ สิริวัณณวรี กับ วาโก้ (SIRIVANNAVARI กับ WACOAL) ในการจัดทำโครงการ พรินเซส คอลเลคชั่น (PRINCESS COLLECTION) เพื่อหารายได้สนับสนุนโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่ด้วยเครื่องเมมโมแกรมในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาสทั่วประเทศของมูลนิธิกาญจนบารมี และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย บาลานซิ่ง บรา (BALANCING BRA) เพื่อพระราชทานแก่ผู้ผ่านการผ่าตัดมะเร็งเต้านมทั่วประเทศ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *