หามาปลูกไว้ ต้นว่านรวยไม่เลิก พร้อมวิธีปลูกยังไงให้ได้โช ค !!!

หามาปลูกไว้ ต้นว่านรวยไม่เลิก พร้อมวิธีปลูกยังไงให้ได้โช ค

เรียกได้ว่าไม่ใช่เรื่องน่าประหล าดใจสักเท่าไหร่ สำหรับคนไทยอย่างเsาๆที่นับว่ากๅรเสี่ย งโ ช คอยู่ในสายเลือ ดและเป็uของที่อยู่คู่กัuกับคนไทยมาโดยตลอด

ต้นว่านรวยไม่เลิก จัดเป็นว่ า น มงคลเสริมโ ช คลาภ โดยมีความเชื่ อว่าจะช่วยส่งเสริมความรวย โ ช คลาภเรียกเงินทองรวมถึงกิจการงาน และการค้าขายให้มั่งคั่งมากขึ้น

นิยมปลูกประ ดั บ ในกระถางตั้งประ ดั บ ไว้หน้าบ้าน และในอาคารหรือในห้องทำงาน เหมาะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าและนักธุรกิจ และผู้ที่สนใจทั่วไป ถิ่นกำเนิด และการแพร่กระจาย ว่ า น รวยไม่เลิกมีต้นกำเนิดจากแอฟริกาใต้ และนำเข้ามาในเอเชียและประเทศไทยเพื่อปลูกเป็นไม้ประ ดั บ

– ลำต้นว่ า น รวยไม่เลิก

มีลักษณะเป็นหัวซึ่งอาจพบเป็นหัวใต้ดินหรือโผล่ให้เห็น เป็นหัวบนดิน หัว ว่ า น รวยไม่เลิกมีลักษณะกลม สีเขียวอม ข า ว ล้อมรอบด้วยกาบใบส่วนปลายหัวแหลม เนื้อหัวภายในมีสีข า ว

– ใบว่ า นรวยไม่เลิก
ออกเวียนสลับกันรอบหัว ใบมีรูปหอก โคนใบสอบ ปลายใบแหลมและโค้งลงด้านล่าง ใบยาวประมาณ 15-25 เซนติเมตร กว้างประมาณ 3-5 เซนติเมตร ขอบใบเรียบ และโค้งเข้าหากลางใบ แผ่นใบมีสีเขียวอ่อนและแผ่นใบด้านบน มีจุดประสีเขียวเข้มหรือสีเขียวอมดำกระจายเป็นจุดทั่วแผ่นใบ

– ด อ กว่ า นรวยไม่เลิก

ออกด อ ก ได้ตลอดเมื่อถึงช่วงอายุ ด อ ก ออกเป็นช่อแทงออกจากปลายหัว ประกอบด้วยก้านช่อ ด อ ก กลม สีเขียวอ่อน ยาวประมาณ 10-20 เซนติเมตร ปลายช่อ ด อ ก ประกอบด้วย ด อ ก เรียงซ้อนกันจำนวนมาก ด อ ก อ่อนมีลักษณะกลม สี ข า ว เมื่อ ด อ ก บาน กลีบ ด อ ก จะแผ่ออก แผ่นกลีบ ด อ ก มีสี ข า ว

– ผลของ ว่ า น รวยไม่เลิก

จะไม่พบเนื่องจากไม่มีการติดผลหลังด อ ก บาน

– การปลูกลงแปลง

ควรปลูกบริเวณใต้ต้นไม้ใหญ่หรือไม้ประ ดั บชนิดอื่นที่สูงกว่า และสามารถเป็นร่มให้แก่ ว่ า น ได้


มาดูส่วนในเรื่องความเชื่ อกัน

1 ส่วนคาถากำกับสำหรับใช้ตอนปลูกและเวลารดน้ำ

ตั้งนะโม 3 จบ แล้วท่อง ค า ถ า 3 จบ “ มหาลาโภ โหตุ ภวันตุเม ”

2 วันมงคลการปลูกและทิศมงคล

แนะวันอังคารช้างขึ้นเดือน 6 เป็นช่วงที่เกิดขึ้นระหว่างคืน เดือนมืดจนถึงคืนวันเพ็ญ โดยใช้ด้านสว่างของด วงจันทร์เป็นตัวกำหนด หากไม่สะดวกก็สามารถปลูกในวันอังคารข้างขึ้นเดือนใดก็ได้หรือให้ทำการปลูกในวันพุธ

3 สำหรับทิศมงคลและตำแหน่งการจัดวางเพื่อขอหว ย

ให้หันไปทางทิศตะวันออกหรือทิศเหนือของบ้าน หรือถ้าหากวาง เป็นกระถางที่โต๊ะทำงาน ให้วางไว้ในทิศตะวันออก เพื่อช่วย ดึงดู ดเรื่องเงินทอง โช คล าภ ให้รดน้ำก่อนตะวันขึ้น หรือหลังตะวันตกดิน ไม่ควรรดเยอะ เพราะจะทำให้ว่านเฉาและต ายส่งผลให้โช คชะตาสิ่งดีๆหาย ออกไปจากเรา

4 วิธีขอห ว ยกับต้นร วยไม่เลิก

ขอหว ยต้นร วยไม่เลิก ก็ต่อเมื่อเริ่มมีหน่อกำลังจะออกดอกหรือดอกออกแล้ว กำลังจะบาน นับว่าคุณกำลังจะมีโช ค ให้ เริ่มปฏิบัติการส่องเล ขเด็ ดโดยนำแป้งทาบริเวณใบหรือด อ กจากนั้นใช้นิ้มือลูบไปเรื่อยๆ แล้วมองหาดูรอยแป้งที่รวมตัวที่จะสามารถมองเห็นเป็น ตัวเลข

ซึ่งรอยตัวเลขบางรอย ก็เห็นได้ชัดหรืออาจจะเห็นไม่ชัด ขึ้นอยู่กับการใช้สมาธิเพ่งมองหาตัวเลขขึ้นอยู่กับด ว งของผู้เสี่ย งโ ช ค

ที่มา คลังคำคม

หามาปลูกไว้ ต้นว่านรวยไม่เลิก พร้อมวิธีปลูกยังไงให้ได้โช ค

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *