ใคร มีบัญชีธนาคาร ออมสินบ้าง โอเคร มา…

วันนี้มีข่าวดีจากธนาคารออมสิน 500 บาท ครบรอบ 108 ปี ก่อตั้งและจดทะเบียนธนาคารออมสิน สำหรับผู้ที่สามารถรับชุดของขวัญมูลค่า 500 บาทจากธนาคารออมสินของรัฐบาลได้ 1 ต้องเป็นลูกค้าของธนาคารและได้เปิดบัญชีหรือมีเงินกู้กับธนาคาร
ออมสินของรัฐในอดีต ธนาคารออมสินจะขายให้คนเกิดวันที่ 1 เมษายน มูลค่า 500 บาท คนละ 500 บาท สำหรับชุดไทยและอักษรย่อ สำหรับเด็กที่เกิดในธนาคารออมสินของรัฐ ทุกวันที่ 1 เมษายน ฉันจะขอกองทุนเดียวกันจากพ่อหรือแม่ รายละเอียด

การขอสินเชื่อจากธนาคารออมสินของรัฐมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้ คุณส่ง คนที่ได้เงิน 500 บาทต้องรับบทเป็นแม่ หรือเป็นไปได้หรือไม่ที่จะมีพ่อแม่สองคนตามมาตรา 1 ต้องมีสัญชาติไทยและไปฝากที่สาขาของธนาคารออมสินของทางราชการตั้งแต่วันนั้น
เป็นต้นมาตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2563 ถึง 30 ธันวาคม 2554 เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครทุนหรือสมัครทุน 500 บาท มีดังนี้ สำเนาสูติบัตรทั้งหมดและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหนึ่งสัปดาห์ต้องแสดงเพื่อพิสูจน์ว่าคุณ เป็นข้าราชการ ผู้ปกครองตาม

กฎหมายของเด็ก สำเนาบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารออมสิน ไม่ว่าจะเป็นบัญชีเงินฝากหรือบัญชีเงินกู้ สำหรับเสื้อผ้านอกจากจะได้เงิน 500 บาทแล้ว หากจะฝากไว้ในหม้อที่ระลึกครบรอบ 108 ปี ต้องฝากเงินในธนาคารออมสินมากกว่า 500 บาทเท่านั้น


ทุกคนสามารถรับกล่องเงินสดซึ่งสามารถนำไปแลกเป็นเงินได้ เหรียญหรือเป็นของที่ระลึกสำหรับสมาชิกในครอบครัว

VDO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *