พ่อแม่บริจาคอวัยวะลูกสาว กุศลใหญ่ช่วยได้อีก 4 ชีวิต !!!

พ่อแม่บริจาคอวัยวะลูกสาว กุศลใหญ่ช่วยได้อีก 4 ชีวิต รพ.เชิดชูสาววัย 40 บริจาคอวัยวะช่วยต่อลมหายใจให้ผู้ป่วยได้อีก 4 ชีวิต

พ่อ-แม่ภูมิใจทำบุญใหญ่ให้ลูกสาว ดีกว่านำร่างกายไปเผาทิ้งแบบเปล่าประโยชน์ เชื่อบุญกุศลจะส่งผลให้ลูกไปสู่ภพภูมิที่ดีได้

นางบุญเรือง อินทอง และ ร.ต.สมนึก อินทอง พ่อและแม่ น.ส.สุรัตน์ ดีมี อายุ 40 ปี บ้านอยู่เลขที่ 59 หมู่ 11 ต.วังชมภู อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ผู้ป่วยเสียชีวิตและได้บริจาคอวัยวะให้แก่สภากาชาดไทยเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยรายอื่น


พญ.นวพร เปิดเผยว่า ผู้ป่ว. ยมาด้วยอาการหมดสติ ความดันสูง และก้านสมองตๅย ซึ่งในทางการแพทย์ถือว่าเสี. ยชีวิ. ตแล้ว จึงได้แจ้งให้ญาติทราบและแจ้งถึงโครงการรับบริจาคอวัยวะเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยรายอื่น

พ่อ-แม่ผู้ป่ว. ยมีความยินดีที่จะบริจาคอวัยวะทุกส่วนของลูกสาวที่จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์แก่คนอื่นได้ แต่เนื่องจากมีข้อจำกัดหลายอย่าง


สามารถบริจาคกระจกตาทั้ง 2 ข้าง ไต ทั้ง 2 ข้าง ซึ่งก็สามารถนำไปช่วยผู้ป่ว. ยที่ยังรอปลูกถ่ายอวัยวะดังกล่าวได้อีกถึง 4 ราย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *