สาวหอบเงิน 2 ล้าน ไถ่ชีวิตโคกระบือ 106 ตัว เป็นมหาบุญบารมีไปทั้งชาติ เราขอยกบุญให้ท่านที่”สาธุ”..!


สาวหอบเงิน 2 ล้าน ไถ่ชีวิตโคกระบือ 106 ตัว เป็นมหาบุญบารมีไปทั้งชาติ เราขอยกบุญให้ท่านที่”สาธุ”


การไถ่ชีวิต สั ต ว์ ล้วนแล้วแต่เป็นบุญใหญ่ โดยเฉพาะการไถ่ชีวิตโค-กระบือ ซึ่งเป็น สั ต ว์ ใหญ่ ถือเป็นชาติที่ใกล้เคียงกับมนุษย์ หลายคนมักจะเคยเห็น สั ต ว์ เหล่านี้ร้องไห้ น้ำตาไหล เวลากำลังโดนเคลื่อนย้าย
เห็นแล้วก็อดสงสารไม่ได้ แต่ก็เกินกำลังที่จะช่วยเหลือเพราะตัวหนึ่งหากต้องการไถ่ชีวิต ก็หลายหมื่น บางตัวราคาเหยียดแสน

ไม่นานมานี้ ผู้ใช้เฟซบุ๊ค Suratchana Khunhanได้โพสต์เงินปึกใหญ่ก้อนโต จำนวนกว่า 2 ล้านบ าทที่เตรียมนำไปวัดเพื่อไถ่ชีวิตวัวจำนวนกว่า 1O6 ตัว เป็นปฐมฤกษ์
ในโครงการ “ปิดโรงเปิดคอกอภัยทาน”ของพระอาจารย์น้ำ ฌานรตะ มุนีดาบสมหากุศลครั้งนี้จะระบือทั่วสามแดนโลกธาตุมหาโมทนากับทุกท่าน ทุกคณะทุกสายบุญพรใดที่ประเสริฐจงบังเกิดกับทุกท่านจนกว่าจะเข้าสู่แดนพระนิพพานเทอญ”เธอได้โพสต์บอกรายละเอียดต่าง ๆ เรื่องเงินว่า

มหาบุญใหญ่ไถ่ชีวิตโค 1O6 ตัว สำเร็จดีงามโครงการปิดโรงเปิดคอกอภั ยทานฌานรโตวันนี้คณะพระอาจารย์น้ำ ฌานรตะ มุนีดาบสได้นำปัจจัยที่สาธุชนร่วมบุญมาไปไ ถ่ชีวิตวัว ทั้ง 1O6 ตัวรวมเป็นเงิ น 2,339,5OO บ าท (รวมรถขนหญ้า)

นับได้ว่า…เป็นปฐมฤกษ์ที่งดงามของ “คอกอภัยทานฌานรโต” เป็นมหาบุญมหาบารมีที่สำเร็จอย่างน่าอัศจจรย์ภายในระยะเวลา 2 วันยอดปัจจัยสมทบเข้ามา แบบรวดเร็ว และมหาศาลกว่า 3 ล้านโดยสรุปมีค่าใช้จ่ายดังนี้…ค่าวัว 1O6 ตัว = 2,O39,5OOค่ารถบรรทุกหญ้า = 3OO,OOOค่าทำโรงวัวคอกอภัยทาน = 1,OOO,OOOค่าหญ้า/หัวอาหารวันละ = 6,OOOการไถ่ชีวิตมากมายขนาดนี้นับว่าเกิดขึ้นได้ยากแต่ทุกอย่างก็จะสำเร็จไม่ได้ หากปราศจากการร่วมแรงร่วมใจกันของคณะสายบุญต่างๆโดยมี

คณะพระอาจารย์น้ำ ฌานรตะ มุนีดาบส และ คณะไพบูลย์พูนสุข”พร้อมคณะสายบุญอีกมากมายที่ไม่ได้เอ่ยชื่อเอ่ยนามมาร่วมด้วยช่วยกันให้มหาบุญใหญ่ในครั้งนี้สำเร็จเป็นอัศจรรย์ใจหากเพื่อนๆ ได้มีโอกาสไถ่ชีวิตโค แม้เพียงช่วยสมทบทุนก็ตาม ให้อธิษฐานดังนี้

คำอธิษฐาน
ข้าพเจ้าชื่อ……….สกุล……….เกิดวันที่……….เดือน……….พ.ศ………..อายุ……….วันนี้ข้าพเจ้าตั้งจิตเป็นมหากุศลในการปลดปล่อยชีวิต สั ต ว์ เป็นทาน คือปล่อย…. จำนวนรวม……ตัวขอบุญที่ได้กระทำการร่วมปล่อยชีวิต สั ต ว์ เหล่านี้ ขอให้เจ้ากรรมนายเวร ได้โปรดโมทนาและโปรดอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าและท่านพญายมราชได้โปรดโมทนาบุญและเป็นสักขีพยานบุญในแก่ข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเถิดและ ขอผลบุญนี้จงเป็นปัจจัยส่งผล ให้ข้าพเจ้าได้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปลอดภัยจาก โ ร ค ระบาด โ ร ค ร้ายแรง โ ร ค ชรา โ ร ค เรื้อรัง ที่จะทำให้เกิดทุกขเวทนาแก่ร่างกายและจิตใจหากมีวิบากกรรมใดที่จะ มาตัดรอนชีวิต และร่างกายข้าพเจ้าก่อนอายุขัยขอผลบุญนี้จงรักษาข้าพเจ้าให้แคล้วคลาดผ่านพ้นวิบากกรรมใดๆ ไปอย่างราบรื่น รวดเร็วและง่ายดายในฉับพลันทันทีและขอบุญนี้จงจัดสรรให้อายุขัยของข้าพเจ้าเหมาะสม แก่กายสังขาร

โดยให้สามารถมีชีวิตดำรงอยู่ด้วยสุขภาพกายใจแข็งแรง ไม่ต้องเป็นภาระแก่บุคคลอื่นหากแม้เมื่อถึง คราวอายุขัยที่จะต้องดับสิ้นไป ก็ขอให้บุญนี้จงเข้ามาประคับประครองกายใจนี้ให้สามารถละสังขารดับชีวิตใน ภพชาตินี้ ด้วยอาการสงบ ไม่ ทุ ก ข์ ร้อน ไม่เป็นกังวลและไม่ต้องทน ทุ ก ข์ ด้วยการเจ็บ ป่ ว ย เรื้อรังใดๆ ขอบุญทั้งหมด จงมารวมตัว ส่งผลดลบันดาลให้ข้าพเจ้าละอัตภาพร่างกายในบั้นปลาย อย่างมีความสุข สงบ เข้าถึงสุคติภูมิเป็น ที่ไป สัจจะ สัจจัง อธิษฐานมิขอให้คำอธิษฐานของข้าพเจ้าเป็นจริงทุกประการ สาธุ นิพพานะปัจจะโยโหตุ ขอให้ถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้เทอญ สาธุ สาธุ สาธุ

คลิป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *