เปิดทรัยพ์สิน ‘ช่อ พรรณิการ์’ รวยขึ้น 6 พันล.ปีครึ่งถอยรถหรู 2 คัน !!!

ที่สำนักงานป.ป.ช. นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

เปิดเผยว่า ทางสำนักงานป.ป.ช.เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร


จำนวน 80 ราย ในกรณีเข้ารับตำแหน่ง 79 ราย และพ้นจากตำแหน่ง 1 ราย ในวันศุกร์ที่ 20 กันยายนนี้

เวลา 08.30-16.00 น.ที่ห้องแสดงบัญชีทรัพย์สินอาคาร 1 สำนักงานป.ป.ช. สนามบินน้ำ โดยในส่วนของ

น.ส.พรรณิการ์ วานิช​ ส.ส.บัญชีรายชื่อ​ พรรคอนาคตใหม่มีทรัพย์สิน​ 3,319,567 หนี้สิน​ 710,512

มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน​ 2,609,055 สำนักข่าวอิศรารายงานว่า เดือน พ.ย. 2561 มีผู้บริจาคให้

พรรคอนาคตใหม่5 ราย 9 ครั้ง ยอดรวม 10.5 ล้าน ได้แก่ นายธนาธร 2 ล้าน และ น.ส.พรรณิการ์ วานิช

ส.ส.บัญชีรายชื่อ และโฆษกพรรค 1 ล้านบาท น.ส.พรรณิการ์รวยมาจากไหน? กรณีเข้ารับตำแหน่ง

ส.ส.ระบุว่ามีทรัพย์สิน 3,319,567.78 บาท ประกอบด้วย เงินฝาก 4 บัญชียอดรวม 91,0ุ66.87 (ไม่มีเงินสด)

เงินลงทุน 8 รายการ 864,000.91 บาท ยานพาหนะ รถยนต์ 2 คัน ยี่ห้อ แคมรี กับ รถตู้โตยต้า อัลพาร์ด

รวม 1,400,000 บาท ทรัพย์สินอื่น อาทิ เครื่องปรับ รวม 12 รายการ 964,500 บาท หนี้สิน

เบิกเกินบัญชี 24,051 บาท หนี้สินที่มีหลักฐานเป็นหนังสือ 686,461 บาท (หนี้ผ่อนรถตู้อัลพาร์ด

ทำสัญญา 24 ม.ค.2560) รวมหนี้สิน 710,512 บาท มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 2,609,055.78 บาท

มีรายได้ต่อปี 1,365,990.84 บาท ประกอบด้วยเงินเดือนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 1,362,720 บาท

รายได้จากทรัพย์สิน ดอกเบี้ยเงินฝาก 270.84 บาท เงินคืนจากประกันชีวิต 3,000 บาท

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *