ด่วน หลวงปู่แสง ญาณวโร อาพาธหนัก อาเจียน หายใจลำบาก

ลูกศิษย์แจ้งข่าว หลวงปู่แสง ญาณวโร อาพาธหนัก หายใจลำบาก อาเจียน อ่อนเพลีย รถพยาบาลมารับกำลังเดินทางไปที่ รพ.สรรพสิทธิ์ จ.อุบลราชธานี

วันที่ 11 พ.ค. ลูกศิษย์ได้โพสต์เฟซบุ๊กแจ้งข่าวสาร หลวงปู่แสง ญาณวโร อายุ 98 ปี วัดป่าดงสว่างธรรม บ้านดงสว่าง ต.โคกนาโก อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร เกิดอาการอาพาธขึ้น


โดยหลวงปู่แสงมีอาการ หายใจลำบาก อาเจียน อ่อนเพลีย รถพยาบาลมารับกำลังเดินทางไปที่ รพ.สรรพสิทธิ์ จ.อุบลราชธานี ลูกหลานขอให้หลวงปู่แสงมีอาการดีขึ้นและธาตุขันธ์แข็งแรงโดยเร็ว สาธุ

สำหรับหลวงปู่แสงนั้น เป็นศิษย์สาย หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต พระอริยเจ้าผู้เปี่ยมล้นด้วยเมตตาธรรม เดิมชื่อ นายแสง ดีหอม เกิดเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2467 ที่ อ.ฟ้าหยาด จ. อุบลราชธานี (ปัจจุบัน คือ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร) อุปสมบทเมื่อ วันที่ 1 มิ.ย. 2490 ณ วัดศรีจันทร์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ปัจจุบันสิริอายุปีที่ 98 พรรษา 75

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *