แกะรอยฆ่า ‘หนุ่มเงินกู้’ ก่อนพบเป็นศพ อำพรางด้วยน้ำกรด !!

แกะรอยฆ่า ‘หนุ่มเงินกู้’ ก่อนพบเป็นศพ อำพรางด้วยน้ำกรด

แกะรอยฆ่า ‘หนุ่มเงินกู้’ ก่อนพบเป็นศพ อำพรางด้วยน้ำกรด


แกะรอยฆ่า ‘หนุ่มเงินกู้’ ก่อนพบเป็นศพ อำพรางด้วยน้ำกรด

แกะรอยฆ่า ‘หนุ่มเงินกู้’ ก่อนพบเป็นศพ อำพรางด้วยน้ำกรด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *