กกต.ยื่นศาลรัฐธรรมนูญ”พิธา”ปมถือหุ้นITV ลุ้นพ้นส.ส.หยุดปฏิบัติหน้าที่!!

กกต.ยื่นศาลรัฐธรรมนูญ”พิธา”ปมถือหุ้นITV ลุ้นพ้นส.ส.หยุดปฏิบัติหน้าที่

กกต.ยื่นศาลรัฐธรรมนูญ”พิธา”ปมถือหุ้นITV ลุ้นพ้นส.ส.หยุดปฏิบัติหน้าที่


กกต.ยื่นศาลรัฐธรรมนูญ”พิธา”ปมถือหุ้นITV ลุ้นพ้นส.ส.หยุดปฏิบัติหน้าที่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *